Skrb i zdravstvena zaštita oboljelih od Dravet sindroma uključuje i izbjegavanje kontraindiciranih lijekova zbog njihove interakcije s natrijskim ionskim kanalima. Lijekovi koje treba izbjegavati uključuju karbamazepin, lamotrigin, i vigabatrin koji mogu izvazvati ili povećati javljanje napadaja. Fenitoin se može koristiti pri zaustavljanju epileptičnog statusa, ali nije koristan kao lijek u svakodnevnoj primjeni.

 


Lijekovi koji mogu pogoršati napadaje:

karbamazepin (Tegretol, Calepsin, Cargagen, Barbatrol, Epitol Finlepsin, Sirtal, Stazepine)

fosfenitoin (Cerebyx, Prodilantin)

lamotrigine (Lamictal)

okskarbamazepin (Trileptal)

fenitoin (Dilantin, Epanutin)

vigabatrin (Sabril, Sabrilan, Sabrilex)