Oko 80% pacijenata s Dravet sindromom imaju rijetku mutaciju natrijskih kanala gena SCN1A, koji imaju veliku ulogu u neurološkom funkcioniranju. Svi mi imamo dvije kopije SCN1A gena, po jednu  za svaku kopiju kromosoma. Mnoge Dravet mutacije prisutne su u samo jednoj kopiji gena, dok je druga kopija netaknuta. To rezultira stanjem koje se naziva haplo-insuficijencija, jer jedna kopija, i 50 % druge kopije nisu dostatne za sprečavanje napadaja. Oko 90% mutacija kod Dravet sindroma je novonastalo („de novo“), što znači da nisu naslijeđene od roditelja, nego je riječ o novoj mutaciji koja je nastala kod djeteta.

Dostupna su genetska testiranja SCN1A gena  iz uzorka krvi koje može naručiti liječnik. Međutim, sadašnje tehnologije ne mogu pronaći sve mutacije.