Postavljanje  dijagnoze Dravet sindroma može biti presnažno za obitelj i ostaviti puno pitanja bez odgovora. Mnoge informacije koje pronađete o Dravet sindromu mogu biti zastarjele, zasnovane na kliničkim slučajevima pacijenata starije dobi koji možda nisu imali prednosti terapijske intervencije  i znanja koja su dostupna danas.

Ostali tretmani i terapije pokazali su se korisnim u liječenju pacijenata s Dravet sindromom, iako njihov efekt nije potpuno istražen.

Dijagnoza Dravet sindroma postavlja se na temelju kliničke slike, ali 80% pacijenata ima i genetsku mutaciju SCN1A gena, što pomaže pri postavljanju dijagnoze. Negativan nalaz SCN1A gena ne isključuje dijagnozu Dravet sindroma. Genetsko testiranje dostupno je u velikom broju država. Nakon dobivanja pozitivnog genetskog nalaza, roditelji se mogu testirati da se utvrdi nasljednost mutacije.

Morate biti svjesni drugih stanja/tegoba/teškoća koje se moraju pravodobno liječiti.

Kako je Dravet sindrom spektar poremećaja, tijek bolesti razlikuje se od djeteta do djeteta i ne postoji standardni protokol liječenja. Višestruki napadaji i promjene vrste napadaja uobičajeni su i variraju od pacijenta do pacijenta. EEG snimanja i neuro slikovne tehnike koriste se pri dijagnosticiranju.