Naš multimedijalni projekt "Dravet sindrom 2016"

koji se sastoji od kazališne predstave, dokumentarnog filma, edukacija i tiskanja publikacije, još uvijek nije financijski zatvoren. 
Globalna ekonomska kriza i recesija se reflektirala i kod traženja donatora i sponzora ovog vrijednog projekta čiju realizaciju željno iščekujemo. 
Svakodnevno se borimo s Dravet sindromom, pa nas je ta borba pripremila i na ovu. 
Srećom, nađu se ljudi koji prepoznaju našu borbu. Rijetki, ali nama toliko vrijedni.
Među njima je i ekipa, koja bez obzira na teškoće s kojima se susrećemo, radi na pripremi kazališne predstave "Hura Nosferatu".
I vi možete biti dio te podrške, donacijom na naš žiro račun u Erste&Steiermärkische Bank d.d: HR9024020061100719876.
A sad Vam pružamo priliku da malo zavirite u pripremu predstave. 
Samo malo. Malkice. 
Nešto moramo ostaviti i za premijeru.
Koracima nade, s osmijehom na licu!
(podršci se nada)
Dravet sindrom Hrvatska

https://youtu.be/EaBBX9KYrxU