U sklopu projekta „Koracima nade“ financiranim od strane Grada Splita 

 Povodom Međunarodnog dana Dravet sindroma koji se obilježava 23. lipnja 2015. Udruga planira provesti projekt pod nazivom „Zdravstvena edukacija roditelja djece s Dravet sindromom“. 

Dravet sindrom Europa Federation je neprofitna organizacija, osnovana 23. svibnja 2014. godine u Madridu, a službeno je registrirana u rujnu 2014. u Brestu, Francuska. Osnivači su osam organizacija iz sedam zemalja: