Od 11.-13.05.2018. u Splitu je održan III Edukacijski seminar roditelja i liječnika.

 Povodom Međunarodnog dana Dravet sindroma koji se obilježava 23. lipnja 2015. Udruga planira provesti projekt pod nazivom „Zdravstvena edukacija roditelja djece s Dravet sindromom“. 

Dravet sindrom Europa Federation je neprofitna organizacija, osnovana 23. svibnja 2014. godine u Madridu, a službeno je registrirana u rujnu 2014. u Brestu, Francuska. Osnivači su osam organizacija iz sedam zemalja:

 

U sklopu projekta „Koracima nade“ financiranim od strane Grada Splita