Jako je važno u suradnji s neuropedijatrom napraviti protokol hitne medicinske pomoći, uključujući brzo davanje benzodiazepina (Diastat, Nasal, Versed) ili lorazepama za svaki napad duži od 5 minuta.