Ostali tretmani i terapije pokazali su se korisnim u liječenju pacijenata s Dravet sindromom, iako njihov efekt nije potpuno istražen.

 

Oni uključuju intravenozno davanje imunoglobulina, ugrađivanje VNS-a (stimulacija vagusnog živca), ketogena dijeta.

Obitelji izvještavaju da je korištenje CBD (kanabidola) korisno u kontroli napadaja i kogniciji.