Udruga Dravet sindrom Hrvatska je u suradnji sa Referentnim centrom za epilepsije

i konvulzivne bolesti razvojne dobi KBC Rijeka osnovala Tim za Dravet sindrom pod vodstvom prof. Prpića.
Tim je počeo s radom u šestom mjesecu 2017.godine.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se jave u Udrugu kako bi se napravio raspored jednogodišnjih medicinskih evaluacija. Ujedno molimo sve koji se prijave da dostave cjelokupnu medicinsku dokumentaciju (idealno bi bilo u elektroničkom obliku).
Medicinska evaluacija planira se započeti u rujnu 2017. godine, a opseg medicinske obrade definirao bi se individualno, prema medicinskim indikacijama i individualnim potrebama svakog oboljelog.

 

dravet sindrom hrvatska